Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
Ponowne wyróżnienie w rankingu Perspektyw
Dołącz do Nas
Nasze liceum to przede wszystkim uczniowie
Nastrój się do nauki
Podręczniki 2021/2022

Deklaracja dostępności Strona internetowa I-go Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Wieluniu

I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Wieluniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona internetowa I-go Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Wieluniu.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Nie poprawnie funkcjonuje na stronie nawigacja klawiaturą
 • Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego
 • Na stronie nie ma wyszukiwarki oraz mapy strony
 • Pojawiają się błędy walidacji walidatorem w3s

Wyłączenia

 • Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych, jednak zostały opublikowane przed wejście w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Zbigniew Wiśniewski.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 438860464

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Wieluniu
 • Adres: I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Wieluniu
  ul. Nadodrzańska 4
  98-300 Wieluń
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 438860464

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Wieluniu mieści się przy ulicy Nadodrzańskiej 4 w Wieluniu. Posiada trzy kondygnacje. Miedzy poszczególnymi piętrami można przemieszczać się schodami lub windą. Szkoła nie ma schodów przy wejściu do budynku. Po przekroczeniu drzwi wejściowych po lewej stronie znajduje się pomieszczenie w którym pracownik szkoły pomaga osobom odwiedzającym budynek i kieruje do odpowiedniego pokoju. W budynku nie ma platform jest natomiast pochylnia od strony parkingu szkolnego.