Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
Ponowne wyróżnienie w rankingu Perspektyw
Dołącz do Nas
Nasze liceum to przede wszystkim uczniowie
Nastrój się do nauki
Podręczniki 2016/2017

W dniu 18 grudnia 2017r. nastąpiło uroczyste otwarcie pracowni ekologicznej.

W murach naszej szkoły gościliśmy przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Wieluniu, Rady Rodziców I LO oraz autorkę wizualizacji ekopracowni. Projekt został zrealizowany dzięki  uzyskanej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach konkursu „Nasza Eko-pracownia”.  85% wsparcia finansowego otrzymaliśmy z Funduszu, pozostałe 15% to wkład własny Powiatu Wieluńskiego, co uczyniło kwotę prawie 50 tys. zł. Środki zostały przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu multimedialnego oraz na remont i modernizację pracowni.
Głównym założeniem wykorzystania zasobów powstałej ekopracowni będzie kształcenie w zakresie ochrony wody, gleby i powietrza jako podstawowych zasobów warunkujących bioróżnorodność organizmów. Pracownia powinna stanowić przestrzeń przyjazną dla nauki, rozwoju i dyskusji. Jej funkcjonowanie oparte będzie o zajęcia z przedmiotów przyrodniczych jak również interdyscyplinarne zajęcia dodatkowe. Planowany efekt ekologiczny to wyraźna zmiana profilu placówki na EKOszkołę, zmiana postaw młodych ludzi  na bardziej świadome i odpowiedzialne – EKOumysł i wyposażenie absolwenta naszego liceum w wiedzę i umiejętności służące ochronie środowiska naturalnego – EKOżycie. 

Galeria...

  srebrna2017pnwm2  uwaga  logo kulisy